Newton Fund

Change text size:

A- A A+

Turkey

About the Newton Fund

The partnership with Turkey is called the Newton-Katip Celebi Fund 

The Fund is being delivered by 15 UK delivery partners in collaboration with funders in 18 partnering countries. They develop and run calls, allocate and manage the money they receive as part of the Newton Fund. All opportunities for organisations, institutions and individuals interested in applying are listed on our funding page.

Priorities for Turkey

The Newton-Katip Celebi Fund have identified a number of priority areas:

  • Lifelong Health And Welfare
  • Agriculture and Food Security
  • Disaster and Risk Management
  • Energy and Climate Change

About local funding partners

The main Turkish funding partner is:

  • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu – TUBITAK)

Further support and guidance

For further information on the Newton-Katip Celebi Fund opportunities see the funding page.

About the Turkey Newton Team

The Turkey Newton Team is responsible for facilitating negotiations between UK and Turkish Delivery Partners, analysing needs and opportunities in the area of science and innovation in Turkey, help both sides form appropriate funding mechanisms that will best serve the UK and Turkey interests, and increase the awareness and links between two countries’ research communities.

Asli Akcayoz
Newton Fund Programme Coordinator
British Embassy, Ankara 
Address Sehit Ersan Cad. No: 46/A Cankaya, Ankara, TURKEY
Email: asli.akcayoz@fco.gov.uk
Tel + 90 312 455 32 37
Fax +90 312 455 33 56

 

If you are interested in developing a funding relationship with the local Newton team please email NewtonFund.Turkey@fco.gov.uk​

Türkiye

Newton Fonu Hakkında

Türkiye ile ortaklığın resmi ismi Newton-Katip Çelebi Fonu’dur.

Fon Birleşik Krallık'ta 15 Sorumlu Kuruluş tarafından 18 partner ülkedeki fon kuruluşuyla işbirliği içinde yürütülmektedir. Bu sorumlu kuruluşlar çağrılar oluşturup uygulamakta, Newton Fonu'ndan aldıkları parayı dağıtmakta ve yönetmektedir. Başvuruyla ilgilenen tüm kurum, kuruluş ve kişiler için fırsatlar Fon Sayfasında listelenmektedir.

Türkiye'deki Öncelikler

Newton - Katip Çelebi Fonu kapsamında şu ana kadar belirlenen öncelikli alanlar şunlardır:

  • Yaşam boyu sağlık ve refah
  • Tarım ve gıda güvenliği
  • Afet ve Risk yönetimi
  • Enerji ve İklim değişikliği

Yerel Fon Kuruluşu Hakkında

Türkiye'deki ana fon partneri:

  • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu 

Daha fazla destek ve yönlendirme için

Newton Fund Türkiye fırsatlarıyla ilgili daha fazla bilgi için Fon Fırsatları kısmına bakınız 

Türkiye Newton ekibi hakkında

Türkiye Newton ekibi, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki fon kuruluşları arasında yapılan müzakerelere yardım etmekten, Türkiye’de bilim ve inovasyon alanındaki ihtiyaç ve fırsatları analiz etmekten, iki tarafın her iki ülkenin de çıkarlarına uygun fon programları oluşturmalarını sağlamaktan ve iki ülkenin araştırmacıları arasında farkındalığın artırılarak bağlantılar kurulmasını sağlamaktan sorumludur.

Asli Akcayoz
Newton Fund Program Koordinatoru 
Ingiltere Buyukelciligi Ankara 
Sehit Ersan Cad. No: 46/A Cankaya, Ankara, TURKEY
Email: asli.akcayoz@fco.gov.uk
Tel + 90 312 455 32 37
Fax +90 312 455 33 56

 

Eğer fonla ilgili bir işbirliği geliştirmek istiyorsanız lütfen yerel Newton ekibiyle iletişime geçin: NewtonFund.Turkey@fco.gov.uk

<